• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

IT Products

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ Server, Storage, Fax Server, ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี IP PBX, โทรศัพท์ไอพี IP PHONE, Video Conference, รับวางระบบ Network ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับการแข่งขันที่ต้องขับเคี่ยวให้นำหน้าคู่ แข่ง และต้องทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าสู่ยุคการค้า AEC ทำให้ธุรกิจ ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคนี้ให้ได้ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามองปัญหาในแง่มุม engineer ทำให้สามารถให้คำปรึกษาด้านการดูแล วางระบบ Server และวางระบบ Network  บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงและตอบสนององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต Highest Quality Services, Fast and Reliable.

IT Products: IT Infrastructure and Enterprise

o Business consultant and IT & Engineering technical consultant
o Software developemnt, In-House project, Customize softwares
o Data Quality and All Database operation services 
o Server and Server Room Location Move services
o Special project and Engineering project