• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

IT Services

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้าน IT Training ,IT Support and Maintenance ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับการแข่งขันที่ต้องขับเคี่ยวให้นำหน้าคู่ แข่ง และต้องทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าสู่ยุคการค้า AEC ทำให้ธุรกิจ ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคนี้ให้ได้ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามองปัญหาในแง่มุม engineer ทำให้สามารถออกแบบ IT Services บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงและตอบสนององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต Highest Quality Services, Fast and Reliable.