• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Engineering Services

Engineering Services

FINDING IT Consulting & Services บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นงานที่ทำตั้งแต่เก็บข้อมูล ออกแบบ ผลิต ติดตั้งตลอดการใช้งานโดยการคำนึงถึงการหา solution ของปัญหา ณ.สถานที่การทำงาน ซึ่งทำให้เราต้องเก็บข้อมูลและค้นหาสาเหตุของปัญหาให้เจอ ก่อนนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด เราจะไม่ใช่เป็นคน Make dicision เอง เราจะทำ Solution ออกมาหลายทาง เพื่อให้ลูกค้าเป็นทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเองเพราะบางครั้งทางเลือกในเชิงเทคนิคที่คิดว่า ดีแล้ว แต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดขององค์กร ในเวลานั้นๆเมื่อได้ Solution ที่เลือกแล้ว เราก็จะนำมาออกแบบ และผลิดต่อไป เมื่อผลิตชิ้นงาน ก็สามารถนำไปติดตั้งและใช้ งานต่อไปนอกเหนือจากนั้น เราอาจจะจัดฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับผลกระทบของ solution ดังกล่าว