• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

IT Support and Maintenance

IT Support and Maintenance

o System Maintenance, Computer System, System Softwares i.e. All OS platform

o Networking and Network Security system, Database system, etc.