• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
 • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Professional Service

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Professional Service, Engineering Service ภายในองค์กร

ออกแบบ software, ออกแบบระบบเชื่อมต่อ hardware และ software, ออกแบบ software เชื่อมต่องาน database ทุกประเภท ออกแบบ Program พัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรม เขียนระบบ software โดย Software developer ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

WELCOME TO SOFTWARE DEVELOPER IN 4 STEP

 1. REQUIREMENTS
  • a comprehensive description of the intended purpose and environment for software under development.
 2. DESIGN
  • the process by which an agent creates a specification of a software artifact, intended to accomplish goals.
 3. DEVELOPMENT
  • programming, documenting, testing, and bug fixing involved in creating applications and frameworks.
 4. MAINTENANCE
  • the modification of a software product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes.