• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Laboratory Information System (LIS)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Laboratory Information System (LIS), วางระบบข้อมูลห้องปฎิบัติการ, Website & Mobile Applications, Web Based, Client-Server, Networking ของโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

  • ระบบ Laboratory Information System (LIS)