• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Knowledge Management (KM)

บริการวางระบบ Knowledge Management (KM) ระบบการจัดการความรู้

การแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ เพื่อการส่งต่อความรู้ ไปยังผู้รับอย่างเหมาะสม และอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ KM ถูกทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลและเอกสาร ที่ใช้ ขบวนการส้างฐานความรู้(Knowledge Base) จากความเข้าใจและ ยั่งยืนถาวรด้วย wiki 

การสร้างฐานความรู้ ด้วย Solution ที่มีความสามารถในการจัดการเอกสารเต็มรูปแบบ ย่อมที่ดีกว่าระบบอื่น.เนื้อหาทุกประเภทสามารถจัดเก็บและง่ายต่อการเข้าถึงได้ผ่าน Tags, Categories, taxonomy.

ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management system)

เป็นระบบที่ให้องค์กรสามารถพัฒนาปรับปรุง ทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพการให้บริการได้ โดยการเข้าถึง องค์ความรู้ได้ง่ายๆด้วยซอฟแวร์ knowledge management ที่อุดมไปด้วยแนวทางและวิธีการต่างๆช่วยให้ทีมงานในการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ผู้รับและผู้มาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถลดระยะเวลาการฝึกอบรมสำหรับผู้มาใหม่

เครื่องมือในการจัดการความรู้(Knowledge management tools)

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเพิ่มคุณภาพความรู้ โดยใช้คุณสมบัติของเครือข่ายสังคมอินทราเน็ต ช่วยเผยแพร่กระจายข้อมูลและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ช่วยกันตรวจสอบและช่วยกันยอมรับข้อมูลที่แบ่งปันออกมา มันคือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทำให้การระบุด้วยทักษะความรู้ที่ถูกต้อง และช่วยดึงเอาสิ่งที่ถ่ายทอดจากพวกเขาออกมาสู่ระบบโดยบุคคล (people identification)ได้ง่ายขึ้น

 

คุณสมบัติของระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System, KMS)

 

Collaborative apps

FAQs และ forums อนุญาติให้ผู้ใช้ตั้งคำถาม และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร หรือจาก ทรัพยากรภายนอกผ่าน links, video บทความ และเนื้อหาอื่นๆ

Documents

การจัการเอกสาร(Document management) มีความสามารถที่เป็นวิธีที่คลาสสิกของการจัดเก็บข้อมูล ขบวนการและวิธีการต่างๆไว้ เพื่อที่สามารถค้นหา แบ่งปัน แสดงความคิดเห็น และยังสามารถแก้ไขได้ง่ายอีกด้วย

Unified search

อนุญาติให้ผู้ใช้ ค้นหาความรู้ที่ต้องการได้ จากการค้นครั้งเดียวทั้งระบบ - คือข้อมูลทั้งใน documents, wikis, forums และอื่น

Social features

ประสิทธิภาพของทีมสามารถพัฒนาปรับปรุงโดยการช่วยกระจายความรู้และช่วยสร้างมัน ด้วยคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมมีความสามารถในการเชื่อมบุคคล เชื่อมทักษะที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้โดยอัตโนมัติ