• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ

FCL Solutions Platform

IT Infrastructure Solutions

Share

Virtual Office Solution

Virtual Office Solution

หลายธุรกิจลดการทำงานแบบรวมศูนย์ มาเป็นทำงานที่บ้าน หรือทำงานนอก Office กันแล้ว ด้วยรูปแบบการย้ายจากการทำงานในที่ทำงานจริงๆไปเป็นสำนักงานเสมือน(virtual office) บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายสำนักงาน สร้างความยืดหยุ่นให้กับพนักงาน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เพื่อสร้างโมเดล Virtual Office องค์กรต้องติดตั้งระบบ IP PBX ที่สำนักงานใหญ่และแจก IP Phone ให้พนักงาน หรือติดตั้งอะแดปเตอร์เข้ากับโทรศัพย์แบบเดิม พร้อมตั้งค่าสายเรียกเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อลดต้นทุนการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทและระหว่างสาขาให้เป็นศูนย์ การทำ virtual office นี้ยังได้ประโยชน์โดยตรงกับลูกค้าขององค์กรอีกด้วย ที่สามารถติดต่อ office สาขาไหนก็ได้ที่เบอร์เดียวแล้วค่อยกดเบอร์ต่อ ไปยังพนักงาน โดยไม่จำเป็นต้องทราบว่าพนักงาน ทำงานอยู่ที่ สาขาไหน นอกจากนี้ด้วยต้นทุนในการทำรูปแบบ virtual office นี้เราสามารถเริ่มต้นติดตั้งระบบใหม่ให้เข้้ากับระบบโทรศัพท์แบบเก่าได้และยังสามารถเชื่อมโครงข่ายการสือสารโดยไม่จำเป็นต้องแยกสายเคเบิล voice และdata ก็ได้ ขณะเดียวกันยังสามารถขยายได้ในอานาคตอีกด้วย 

Business Solution

FInding IT Consulting ขอนำเสนอ virtual Office Solution ทีมากไปด้วยคุณสมบัติและสามารถขยายได้ในอานาคต เช่น คุณสมบัติ PBX เต็มรูปแบบ เพิ่มคุณสมบัติการส่งข้อความ IVR voicemail เนื่องจาก Solution ที่ทาง FIndingITConsulting นำเสนอนั้นจะได้มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมต่อกับทุกๆระบบที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกัน และยังช่วยให้การปรับใช้ virtual Office solution เป็นไปได้เร็วกว่าด้วย

Virtual Office Solution Starter