• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Mobile Device Management (MDM) 

บริการวางระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ไอทีหรือ Mobile Device Management (MDM) ส่วนตัวมาใช้ในองค์กร , การจำกัดการใช้อุปกรณ์มือถือ Smart Phone, Tablete เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลขององค์ ที่สำคัญ ไม่ให้รั่วไหลออกนอกองค์กร

Embrace Bring Your Own Device (BYOD)

iPads, iPhones and Androids have revolutionized businesses. With the popularity of bring-your-own-device (BYOD) policies, employees now have the freedom to use the personal smartphones and tablets of their choice to get work done anytime, anywhere.  That keeps them happy and productive, but IT now has to support all these new devices and keep data secure on top of all the other projects they need to manage.

  • ระบบ Mobile Device Management (MDM) กับ Small-Medium Businesses

Instant Enterprise Mobility Management
MaaS360 provides small and medium-sized businesses with a fast and simple way to remotely configure smartphones and tablets, enforce security policies, push apps and docs, and protect the data on corporate and personal devices. Gain access to the right mobility management capabilities for your business quickly, easily and affordably.

  • ระบบ Mobile Device Management (MDM) กับ Enterprise

Total Enterprise Mobility Management
Large organizations worldwide, in every industry, rely on MaaS360 for comprehensive, enterprise-class mobility management to increase productivity and deliver competitive advantages. MaaS360 enables IT to manage all their smartphones, tablets, apps and docs from one console, while ensuring strict data security, compliance and governance.

ITconsulting slide4